Gemeentebestuur Ledegem

In Ledegem zijn we sinds jaar en dag overtuigd van de kracht die schuilt in samenwerken. Zo stellen we al meerdere jaren alles in het werk om de mensen en middelen in onze geïntegreerde gemeente- en OCMW-organisatie, ons lokaal bestuur Ledegem, optimaal en efficiënt in te zetten. We hebben een gemeenschappelijk doel: een kwaliteitsvolle, efficiënte, toegankelijke en nabije dienstverlening aanbieden. De waarden, missie en visie vormen de basis van onze samenwerking en beschrijven de toekomst die we met onze medewerkers, burgers en partners willen bereiken. 

De klant is de basis van onze organisatie: met een warme, kwaliteitsvolle en duurzame dienstverlening op maat willen we aan ieders persoonlijk welzijn bijdragen. Hiervoor bundelen we maximaal onze krachten als lokaal bestuur. We streven naar een warme dienstverlening op maat van onze inwoners, onze verenigingen, onze ondernemers … Door onze diensten op een efficiënte en kwaliteitsvolle manier te verlenen, beogen we op een persoonlijke en duurzame wijze bij te dragen aan hun welzijn. Maar als lokaal bestuur kunnen we dit niet altijd alleen. Integendeel: we bundelen onze krachten en verbinden waar mogelijk, zowel intern als met externe partners. Enkel door hier samen voor te gaan kunnen we onze doelstellingen nog beter bereiken. 

Het is belangrijk dat de klant op een toegankelijke manier van onze dienstverlening gebruik kan maken. Daarom zetten we in op een multikanale dienstverlening. Dit betekent dat we streven naar een gedifferentieerde aanpak waarbij we steeds op zoek gaan naar de meest geschikte, efficiënte en vlotte manier om onze klant te helpen, afhankelijk van zijn vraag en voorkeur. We organiseren dit op een kwaliteitsvolle en aangename manier en samen met hem zoeken we naar het gepaste antwoord op zijn vraag, binnen het wettelijk kader en rekening houdende met het algemeen belang. Dienstverlening organiseren we laagdrempelig, eenvoudig, en zo dicht mogelijk bij de klant (zowel fysiek als digitaal!). 

Een gestroomlijnde organisatie met de juiste M/V/X op de juiste plaats is belangrijk in dit verhaal. We geloven in ieders competenties en kwaliteiten en benutten deze maximaal. Een vlakke maar heldere structuur, een goede samenwerking tussen het ambtelijk en politiek niveau en een constructieve sfeer van vertrouwen waar er open kan worden gecommuniceerd zijn cruciaal en zorgen ervoor dat we flexibel en wendbaar kunnen optreden. Ledegem … het lokaal bestuur, uw thuis! 
 

Gemeentebestuur Ledegem
Gemeentebestuur Ledegem Gemeentebestuur Ledegem

Alle vacatures bij Gemeentebestuur Ledegem jobs gevonden

Momenteel staan er geen vacatures op regiotalent.be voor bedrijf Gemeentebestuur Ledegem. Hou deze site echter goed in de gaten of solliciteer even spontaan.