Lokaal Bestuur Meerhout

Meerhout is een landelijke gemeente in de Antwerpse Kempen met ongeveer 10 000 inwoners. In het gemeentebestuur werken ongeveer 115 mensen. In het OCMW werken ongeveer 130 mensen. Binnen de gemeentegrenzen onderscheidt men 4 woonkernen: Meerhout-Centrum, Gestel, Zittaart en Berg.
 
Missie
Mensen leven samen. Mensen ontspannen, sporten, genieten, rusten en verplaatsen zich. Mensen leven naast, tussen en soms met elkaar. Dit is niet altijd gemakkelijk. Het gemeentebestuur wil samen met zijn partners zorg dragen voor dit samen-leven. Het wil het samen-leven stimuleren en ordenen, zodat iedereen harmonieus naast en met elkaar kan leven.
 
Dit vormgeven aan samen-leven doet het gemeentebestuur op verschillende manieren. Het voert vaak de regie over het samen-leven, soms door bemiddelend en verzoenend op te treden, soms door regels op te leggen. Soms verleent de gemeente ook zelf diensten, collectief uit eigen beweging of individueel op vraag van een burger. Soms vraagt het andere partners diensten te verzekeren. Soms behartigt het de belangen van onze inwoners bij andere organisaties of overheden.
 
Het gemeentebestuur gaat bij de behartiging van deze belangen en rechten duurzaam te werk. Niet alleen de huidige inwoners zijn onze klanten, maar ook vroegere en volgende generaties. Het samen-leven van onze inwoners mag niet ten koste gaan van anderen.
 
Tot slot wenst het gemeentebestuur democratie hoog in het vaandel te dragen. Het veronderstelt heldere afspraken tussen de verschillende gemeentelijke organen, transparantie en openheid en een actieve communicatie naar de burger.

Lokaal Bestuur Meerhout

Alle vacatures bij Lokaal Bestuur Meerhout jobs gevonden

Momenteel staan er geen vacatures op regiotalent.be voor bedrijf Lokaal Bestuur Meerhout. Hou deze site echter goed in de gaten of solliciteer even spontaan.