Solva

SOLVA ondersteunt 21 steden en gemeenten uit de regio Zuid-Oost-Vlaanderen vanuit intergemeentelijke samenwerking voor streekontwikkeling. Deze lokale besturen staan vandaag voor een groeiend aantal uitdagingen op vlak van leefbare kernen, open ruimte, klimaat, wonen, mobiliteit, tewerkstelling.

SOLVA neemt het initiatief om bij het agentschap Wonen-Vlaanderen een subsidieaanvraag in te dienen voor de oprichting van 6 clusters van steden en gemeenten die gaan samenwerken rond lokaal woonbeleid. Dit kadert in het besluit van de Vlaamse Regering over het lokaal woonbeleid dat in werking trad op 1 januari 2019. Op die manier ondersteunt SOLVA de steden en gemeenten uit de regio om de regierol voor het woonbeleid op hun grondgebied op te nemen. De intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en de daaraan gekoppelde subsidies laten toe het lokaal woonbeleid in 19 lokale besturen professioneel en kwalitatief te organiseren.

De deelnemende steden en gemeenten zullen naast een aantal verplichte activiteiten (bovenop de decretale verplichtingen in kader van de Vlaamse Wooncode) ook een aantal aanvullende activiteiten uitvoeren. Zij zullen hiervoor beroep kunnen doen op de ondersteuning en expertise van SOLVA.

Solva
Contact

Contacteer dit bedrijf

Joseph Cardijnstraat 60
9420 Erpe-Mere

Alle vacatures bij Solva jobs gevonden

Momenteel staan er geen vacatures op regiotalent.be voor bedrijf Solva. Hou deze site echter goed in de gaten of solliciteer even spontaan.