Ook jij kan met één slimme zet een belastingvermindering krijgen

31/08/2015

Geld verdienen is niet altijd een kwestie van een hoger loon krijgen. Ook slim inspelen op veranderingen in de fiscale wetgeving kan je als jonge professional een aardige duit opleveren. Waarom zou je bijvoorbeeld niet profiteren van de sinds kort van kracht zijnde tax shelter regeling. Als je wat spaarcenten in een startende kmo-vennootschap investeert, kan je immers een belastingvermindering krijgen van 30% of zelfs van 45% indien het bedrag dat je investeert naar een zogenaamde micro-onderneming gaat.

30% of 45% belastingvermindering dankzij tax shelter
De tax shelter is een belastingvermindering in de personenbelasting waarvan natuurlijke personen sinds 1 juli 2015 kunnen genieten, als ze toetreden tot het kapitaal van een start-up die een vennootschapsstatuut heeft. Het is wel zo dat daar diverse regels aan verbonden zijn. Zo mag de investeerder geen bedrijfsleider zijn van de vennootschap. Een andere belangrijke voorwaarde is dat je als investeerder, je aandelen ook minstens vier jaar moet houden.

Een investering mag rechtstreeks gebeuren in geld in ruil voor nieuwe aandelen, of onrechtstreeks door in te schrijven op deelbewijzen van een erkend startersfonds dat het geld dat op die manier wordt verzameld op zijn beurt investeert in startups. Onder startups verstaat de wetgever hier vennootschappen die ten vroegste zijn opgericht op 1 januari 2013 en die sinds minder dan vier jaar bestaan.

Geen belastingen op inkomsten uit inleg in crowdfundingplatform
Een andere vorm van belastingvermindering - zelfs belastingkwijtschelding - kan je krijgen als je een kmo steunt via een erkend crowdfundingplatform. KMO ondernemingen kunnen zich sinds 1 augustus 2015 immers ook laten financieren via kwalificerende leningen van een erkend crowdfundingplatform zoals het Bolero Crowdfunding Platform, My Micro Invest en Angel.me platform. Als je via een dergelijk erkend platform een lening van minimaal vier jaar verschaft aan een kmo, dan zal je op de ontvangen intresten gedurende vier jaar geen belastingen moeten betalen, op voorwaarde dat die intresten niet hoger liggen dan 15.000 euro, maar om dat bedrag te komen zou je investering al heel groot mogen zijn. De kredietverlener mag, in tegenstelling tot wat geldt voor de tax shelter, in dit geval ook een bedrijfsleider zijn van de startende KMO-vennootschap.

In plaats van met je spaarcenten dadelijk aan de nieuwste smartphone te denken of aan een extra skivakantie, kan je misschien die centen gebruiken om er het ondernemerschap mee te promoten. Het kan je nog een aardig belastingvoordeel opleveren ook.

Download de brochure op koba.minfin.fgov.be

Geert Degrande

Deel met anderen