Vanaf mei kan je je competenties laten erkennen: een bijkomende troef om snel een job te vinden

18/04/2019

Diverse arbeidsmarktspecialisten hameren er al geruime tijd op dat werkgevers die erover klagen moeilijk geschikte medewerkers te vinden ook wel eens de hand in eigen boezem moeten steken: nog altijd tekenen ze te vaak in de vorm van functie- en taakbeschrijvingen een gietvorm uit waarin de gezochte medewerker precies moet passen, en kijken ze te weinig naar de attitude van kandidaten en de mate waarin die bereid zijn om permanent bij te leren.

Of we echt af moeten van diploma's zoals iemand als Jef Staes al jaren beweert (zie hier) zal nog wel een tijdje voer voor discussie blijven, maar niemand kan ontkennen dat we in een nieuw tijdperk leven, waarin we ook qua werk op een andere manier naar allerlei aspecten moeten leren kijken dan we altijd gewoon zijn geweest.

Aanpassingsvermogen

Steeds meer raken organisaties ervan overtuigd dat de uitspraken van Darwin, die zei dat het niet de sterksten zijn die zullen overleven maar zij die zich het beste weten aan te passen, ook op hen van toepassing zijn. Vandaar dat het bijna niet anders kan, of ze zullen in de toekomst aanpassingsvermogen sterker gaan valoriseren.

Met andere woorden: je vergroot sterk je kans op een job als je toont dat je flexibel bent en bereid bent om permanent te blijven leren én als je erin slaagt om met veel overtuigingskracht aan potentiële werkgevers mee te geven dat je over specifieke vaardigheden beschikt. Gelukkig is er nu ook van overheidswege een initiatief dat jou helpt om je vaardigden, die niet vertaald zijn in een diploma, te laten erkennen.

Levenslang leren

Je kan die erkenning vanaf mei aanvragen. Het zou moeten helpen om je kansen op een job te verhogen en volgens het decreet van Vlaams minister van Werk Philippe Muyters en minister van Onderwijs Hilde Crevits zal het ook iedereen stimuleren om levenslang te leren.

Vaak bezitten mensen talenten en vaardigheden die niet kunnen uitgedrukt worden op een CV, althans niet in het vaste stramien dat daarvoor wordt gehanteerd. Mensen kunnen die competenties al wel laten erkennen, maar door de versnipperde regelgeving en een gebrek aan coördinatie wordt hier maar weinig gebruik van gemaakt.

Kwaliteitssysteem

Met het ontwerpdecreet 'erkenning van verworven competenties' (EVC) willen ministers Muyters en Crevits daar verandering in brengen. Bedoeling is dat iedereen zijn vaardigheden en talenten kan laten valideren als kwalificatie. Daarvoor moet men zijn vaardigheden laten beoordelen op basis van een EVC-standaard, die afgeleid is van een beroepskwalificatie. Voor die beoordeling en certificering zullen mensen terechtkunnen in EVC-testcentra, zoals bijvoorbeeld de centra voor volwassenenonderwijs, de VDAB of Syntra.

EVC is volgens de initiatiefnemende Vlaamse ministers cruciaal om arbeidsmarktgerichte competenties in kaart te brengen en zichtbaar te maken. Het eenvormige kwaliteitssysteem moet de werkgever ook zekerheid bieden dat het afgeleverde bewijs betrouwbaar is, ongeacht via welke leerweg of instantie de competenties zijn verworven.

Geert Degrande

Deel met anderen