Deze voordelen kan je krijgen als je een opleiding volgt voor een knelpuntberoep

30/11/2020

Als je beslist om een opleiding te volgen voor een beroep dat op de lijst van knelpuntberoepen staat, geeft dat je ook een aantal voordelen. Waar moet je in Vlaanderen zoal rekening mee houden?

Knelpuntberoepen zijn beroepen waarvoor een tekort bestaat op de arbeidsmarkt. Na het beëindigen van deze opleiding heb je een grotere kans op tewerkstelling dan ingeval je een opleiding volgt voor een andere job. Als je zo'n opleiding volgt, kan je ook een aantal voordelen krijgen. Waarover gaat dat zoal?

Je bent werkloos

Als je werkloos bent en een erkende opleiding van de VDAB volgt voor een knelpuntberoep, kan je je uitkering volledig of deels behouden tijdens je studie. Bovendien worden je inschrijvingsgeld en leermateriaal terugbetaald. Je wordt ook vrijgesteld van een aantal verplichtingen die je normaal als werkzoekende hebt. Zo moet je bijvoorbeeld niet op zoek gaan naar werk en moet je niet ingaan op passende jobs.

Andere vergoedingen

Je komt ook in aanmerking voor bepaalde vergoedingen zoals een verplaatsingsvergoeding. Zo kan je het bedrag van een abonnement van de Lijn aanvragen als je met de bus komt. Gebruik je een ander vervoermiddel, zoals de auto, trein, fiets, bromfiets,... dan krijg je een kilometervergoeding van 0,15 euro per kilometer.

Je kan ook de kosten voor de opvang van je kinderen terugbetaald krijgen. Zo kan je de kosten van de kinderopvang betaald krijgen als je kinderen nog niet naar school gaan. Zitten je kinderen in het kleuter- of basisonderwijs dan kan je een vergoeding vragen voor de kosten van buitenschoolse kinderopvang.

Je werkt in de privésector

Werk je in de privésector en neem je opleidingskrediet op, dan kan je eveneens een vergoeding krijgen. Je kan dan een onderbrekingsuitkering in het kader van tijdskrediet met motief opleiding vragen. Het bedrag daarvan hangt af van het percentage dat je al dan niet blijft werken.

Jan Roodhooft, advocaat

Deel met anderen