Dit zijn je taken als je als syndicus aan de slag gaat

25/05/2022

Op de lijst van knelpuntberoepen is ook het beroep van syndicus terug te vinden. In de wet wordt aangegeven welke taken een syndicus precies heeft binnen een appartementsgebouw. Wat moet je daarvan weten?

Lijst van opdrachten

Een syndicus heeft een hele reeks taken die in de wet worden aangegeven. Zo moet de syndicus onder andere de beslissingen die de algemene vergadering van mede-eigenaars heeft genomen (laten) uitvoeren. Hij beheert verder het vermogen van de vereniging van mede-eigenaars en vertegenwoordigt die ook in procedures voor de rechtbank.

Tevens betaalt de syndicus de rekeningen die de vereniging van mede-eigenaars (VME) krijgt (met gelden van de rekening van die VME). Hij houdt ook de boekhouding bij en moet een begrotingsraming opmaken van de verwachte kosten en dies meer. De syndicus zorgt er tevens voor dat bijvoorbeeld kleine herstellingen worden gedaan in het gebouw en dat de algemene vergadering van mede-eigenaars georganiseerd wordt.

Verplichte verzekering

Een syndicus kan aansprakelijk gesteld worden als hij zijn taken niet naar behoren uitvoert. In de praktijk gebeurt dat ook geregeld. De wet verplicht een syndicus zich voor deze aansprakelijkheid te verzekeren.

Ga je als werknemer aan de slag bij een syndicus dan word je zelf wel beschermd tegen zo'n aansprakelijkheid. Als werknemer kan je nu eenmaal in principe enkel aansprakelijk gesteld worden als er sprake is van bedrog, van een zware fout dan wel van een herhaalde lichte fout. De syndicus-werkgever kan ook geen andere afspraken met je maken in de arbeidsovereenkomst die deze met jou afsluit.

Wie stelt de syndicus aan?

De syndicus wordt aangesteld door de vereniging van mede-eigenaars binnen een mede-eigendom en dit met een gewone meerderheid van stemmen. Deze aanstelling gebeurt voor een maximale periode van drie jaar. Eens aangesteld zal er een schriftelijke overeenkomst moeten worden afgesloten.

Jan Roodhooft, advocaat

Deel met anderen