Iedereen mee met Artificiële intelligentie

02/12/2019

Vlaams minister van Werk, Economie en Innovatie Hilde Crevits lanceerde een nieuwe online cursus over artificiële intelligentie. Artificiële intelligentie verandert de arbeidsmarkt en dus ook onze jobs. Als we willen dat Vlaanderen een economische topregio blijft, dan moeten we ervoor zorgen dat iedereen mee is met AI.

Artificiële intelligentie is alomtegenwoordig in ons dagelijks leven. Denk maar aan 'Siri' of 'Google now' op de smartphone, Netflix die ons series en films voorstelt op basis van vroegere keuzes, de vele domoticatoepassingen in de huiskamer en zelfs de zelfrijdende auto. Ook op de arbeidsmarkt vindt artificiële intelligentie steeds meer ingang. Bedrijven gebruiken artificiële intelligentie om hun productie te verbeteren door de machines te laten 'leren', fouten te detecteren of slimme robots en co-bots te gebruiken. Maar het is niet altijd evident voor een werknemer om daarmee te leren omgaan.

Vlaanderen staat daar voor een stevige uitdaging, zeker als je weet dat slechts 8,7% van de Vlamingen aan levenslang leren doet. Daarmee loopt Vlaanderen achter op toplanden als Zweden, Finland en Denemarken waar 25 tot 30% van de beroepsbevolking een opleiding volgt.

Iedereen mee

Om iedereen - van werknemers en managers over studenten en leerlingen tot de brede bevolking bij te scholen en meer bewust te maken van de kansen die artificiële intelligentie ons kan bieden, maken we de komende jaren werk van een brede aanpak rond artificiële intelligentie. We voorzien in middelen voor onderzoek rond artificiële intelligentie. We zullen bedrijven stimuleren en in staat stellen om zelf te ontdekken wat artificiële intelligentie voor hen kan betekenen. We stellen middelen ter beschikking voor onderzoeksprojecten van bedrijven, maar we doen dit ook aan de hand van coaching en advies. We zullen ook digitale experience labs inrichten om onder andere kmo's te laten experimenteren met data. Maar we gaan ook verder, we willen werknemers, studenten en leerlingen maar ook de brede bevolking bijscholen en meer bewust maken van welke kansen artificiële intelligentie ons kan bieden. Daarbij besteden we de nodige aandacht aan ethische en maatschappelijke vraagstukken.

100% van de jobs zullen veranderen

"Af en toe hoor je nog wel eens dat robots al onze jobs zullen innemen, maar dat is weinig waarschijnlijk", zegt gedelegeerd bestuurder van VDAB Wim Adriaens. "Robots kunnen op basis van artificiële intelligentie heel wat taken van de mens overnemen, maar het menselijke aspect op de werkvloer blijft van groot belang. We moeten wel leren om zij-aan-zij te werken met die robots en AI. Daarom is het belangrijk om bij te blijven en goed te begrijpen wat AI is en niet is. Want al zullen ze niet verdwijnen, 100% van de jobs zullen wel veranderen."

Deel met anderen