Dit zijn je rechten als je auto niet start door de koude

10/12/2019

Na een barkoude nacht krijg je je wagen, die buiten geparkeerd staat, niet aan de praat. Je moet de pechverhelpingsdienst bellen en raakt niet tijdig op het werk. Wat zijn in dat geval je rechten tegenover je werkgever?

Een lege batterij, een handrem die bevroren is of een startmotor die defect is. Ze kunnen er allemaal voor zorgen dat je niet met je wagen naar het werk kan vertrekken. Maar wat kan je dan doen? En heb je recht op gewaarborgd loon voor de uren dat je niet kan werken?

Overmacht

Als je niet kan vertrekken met je wagen door autopech, dan is er meestal sprake van een situatie van overmacht. Er is sprake van zo'n overmacht als er zich een onvoorzienbare en onvermijdelijke gebeurtenis voordoet die onafhankelijk is van de wil van de partijen en die de uitvoering van de arbeidsovereenkomst tijdelijk onmogelijk maakt. Word je het slachtoffer van autopech verwittig dan dadelijk je werkgever. Op die manier weet deze tenminste dat je niet tijdig op het werk zal geraken.

Gewaarborgd loon?

Bij autopech waardoor je niet kan vertrekken naar het werk kan je argumenteren dat je recht hebt op gewaarborgd loon. Je kan immers zeggen dat je de voordeur van je huis al achter je toe deed en dus eigenlijk al onderweg was naar het werk. Kom je echter te laat doordat je wagen defect is omdat je hebt nagelaten hem behoorlijk te onderhouden, dan kan je geen aanspraak maken op een gewaarborgd loon.

Weet wel dat je ook dadelijk naar het werk moet vertrekken als je wagen terug start. Verder thuisblijven is dan ook uit den boze.

Enkele alternatieven

Je zou uiteraard ook kunnen beslissen om dan maar meteen een halve dag thuis te blijven. Daarbij zou je met je werkgever kunnen overeenkomen dat je bijvoorbeeld een halve of volledige dag vakantie of inhaalrust opneemt. Op die manier word je dan toch betaald voor de uren dat je 'extra' afwezig bent. Een andere denkpiste is bijvoorbeeld dat je met akkoord van je werkgever een dag van thuis uit werkt.

Jan Roodhooft, advocaat

Vind een job in de buurt van

Deel met anderen