Fabels en feiten over de opzegtermijn

28/11/2019

Als je ontslagen wordt of ontslag neemt, geldt dat je een opzegtermijn hebt. Streekpersoneel zet alle fabels en feiten op een rijtje.

Er blijken twee berekeningen te bestaan voor de opzegtermijn?
Inderdaad. Dit hangt af van de datum waarop je in dienst trad. Is dat voor 31 december 2013, de dag voor het in werking treden van het eenheidsstatuut, dat is dat verschillend voor arbeiders en bedienden. Voor arbeiders geldt een opzegtermijn tussen de 28 en de 112 dagen, afhankelijk van de anciënniteit. Voor bedienden is dat tussen één en drie maand, afhankelijk van je brutoloon.

Vanaf 1 januari 2014 werd de regeling voor de opzegtermijn gewijzigd?
Dat klopt, sindsdien wordt de opzegtermijn uitgedrukt in weken en is deze afhankelijk van je anciënniteit. De opzegtermijn varieert tussen de 2 en de 62 weken en is dezelfde voor bedienden en arbeiders.

Hoe kan ik berekenen wat mijn opzegtermijn is?
Je kan op verschillende websites berekenen hoe lang je opzegperiode is. Je voert dan je statuut, datum van indiensttreding,... in en de berekening wordt voor jou gemaakt.

Wat als ik tijdens mijn opzegperiode ziek ben of vakantiedagen gepland heb?
Deze tellen niet mee voor je opzegtermijn en moeten ingehaald worden om aan je volledige periode te komen.

Wat als ik zelf mijn ontslag indien, moet ik dan ook een opzegtermijn uitzitten?
Ja, dan heb je ook een opzegtermijn, tenzij je werkgever je meteen laat gaan. De opzeg is korter dan als je ontslagen wordt. Je kan maximum 13 weken opzeg krijgen.

Wanneer gaat mijn opzegperiode in?
De opzegtermijn gaat steeds in op de eerstvolgende maandag, volgende op je ontslag.

En als ik wil solliciteren?
Je hebt tijdens je opzegtermijn wekelijks recht op 1 volledige dag of 2 halve dagen verlof om te solliciteren.

Wat is een opzegvergoeding?
Als je ontslagen wordt en je geen opzeg krijgt, is je werknemer verplicht je een opzegvergoeding uit te betalen. Dit bedrag is gelijk aan het loon dat je zou ontvangen als je je opzegtermijn zou uitzitten.

Ik kan volgende maand starten bij mijn nieuwe werkgever, maar mijn opzeg loopt nog?
Dan kan je onderhandelen over een tegenopzeg met je huidige werkgever en bespreken jullie hoe lang je opzeg nog zal blijven lopen. Je kan dan geen aanspraak maken op een opzegvergoeding.

Eveline Janssens

Vind een job in de buurt van

Deel met anderen