Zo neem je als papa ouderschapsverlof

18/01/2019

Je las wellicht ook dat zeven op de tien vaders geen ouderschapsverlof opnemen en dat de overheid daarom een campagne lanceert. Maar onder welke voorwaarden kan je zo'n verlof opnemen? En op wat heb je dan precies recht?

Als je als werknemer een kind hebt, heb je onder bepaalde voorwaarden het recht om ouderschapsverlof te nemen. Dat geldt zowel voor mannelijke als voor vrouwelijke werknemers. Alleen blijkt in de praktijk dat mannen zo'n verlof minder opnemen dan vrouwen. Voor de dagen afwezigheid moet je werkgever je niet betalen. Je krijgt voor die dagen wel een uitkering van de RVA.

Wanneer kan je het vragen?

Je kan ouderschapsverlof vragen vanaf de geboorte van je kind tot dit 12 jaar oud wordt. Daarbij volstaat het dat het verlof een aanvang neemt vóór je kind 12 jaar wordt. Als je kind een lichamelijke of geestelijke aandoening heeft kan die leeftijdsgrens soms op 21 jaar gelegd worden. Om ouderschapsverlof te kunnen nemen, moet je verder in de periode van 15 maanden voorafgaand aan je kennisgeving aan je werkgever, gedurende 12 maanden verbonden zijn geweest met een arbeidsovereenkomst met de werkgever die je tewerkstelt.

Je werkgever verwittigen

Als je ouderschapsverlof wil opnemen, moet je je werkgever daarvan verwittigen. Dat moet gebeuren ten minste twee maanden en ten hoogste drie maanden op voorhand via een aangetekende brief of door de overhandiging van een brief (die je werkgever tekent voor ontvangst) en waarin je de gewenste aanvangsdatum van het ouderschapsverlof vermeldt. Je werkgever kan de aanvang van de loopbaanonderbreking uitstellen voor maximaal zes maand als de werking van de onderneming dat vraagt.

Voor hoelang?

Je kan je arbeidsovereenkomst gedurende vier maanden volledig laten schorsen en dit ongeacht of je voltijds dan wel deeltijds werkt. Werk je voltijds dan kan je ook acht maanden halftijds gaan werken of 20 maanden 4/5. Naar de toekomst toe zal het ook mogelijk worden 1/10 ouderschapsverlof op te nemen. Je hoeft dit alles niet ineens op te nemen maar je kan het ook in verschillende blokken doen.

Beschermd tegen ontslag

Als je ouderschapsverlof opneemt, ben je beschermd tegen ontslag. Die ontslagbescherming gaat in de dag van de kennisgeving aan je werkgever. Ze eindigt drie maanden na het einde van het ouderschapsverlof. Als je werkgever je in die periode ontslaat zonder dat hij een dringende reden of een voldoende reden heeft, dan heb je recht op een forfaitaire vergoeding die gelijk is aan zes maanden loon.

Jan Roodhooft, advocaat

Deel met anderen