Hoe kan je je overuren bewijzen?

10/02/2017

Je presteerde een aantal overuren. Op het moment dat je je (ex-)werkgever daarmee confronteert, beweert deze dat je de uren niet bewijst. Hoe kan je zo'n discussies vermijden?

Het gebeurt wel vaker dat er na het einde van een tewerkstelling discussie ontstaat tussen een werknemer en zijn gewezen werkgever omtrent overuren die zouden zijn gepresteerd. Meer dan eens eindigt zo'n discussie uiteindelijk voor de rechtbank.

Jij moet het bewijzen

Als je wil dat je ex-werkgever je overuren betaalt, moet jij vooreerst bewijzen dat je ze presteerde. Dat is nog niet alles. Je zal (volgens de meeste rechters) ook moeten aantonen dat je de overuren hebt verricht op verzoek van je werkgever. Als je van dit laatste een schriftelijk bewijs hebt, heb je sowieso geen probleem. Hetzelfde geldt als je werkgever niet betwist dat hij je vroeg om de overuren te doen. Ook als je werkgever niet reageerde tegen de overuren heb je vaak een goed argument om te zeggen dat hij akkoord ging en dat hij de overuren stilzwijgend goedkeurde.

Hou er wel rekening mee dat er een aantal werknemers zijn die sowieso geen recht hebben op vergoeding van hun overuren. Het gaat daarbij om werknemers die een leidinggevende of vertrouwensfunctie uitoefenen.

Je hebt een stevig bewijs

In het beste scenario kan je het bewijs van de overuren leveren doordat je een duidelijk bewijs hebt. Denk daarbij bijvoorbeeld maar aan het geval dat er in het bedrijf een tijdsregistratiesysteem bestaat of dat er bijvoorbeeld mailverkeer is met je werkgever waaruit de prestatie van een aantal overuren blijkt. Heb je zelf geen outprint van het registratiesysteem dan kan je overigens aan de rechter vragen om je werkgever te verplichten om dit voor te leggen.

En anders?

In het slechtste geval kan je nog altijd een aantal eenzijdige documenten bijbrengen om je overuren aan te tonen. Hierbij kan je bijvoorbeeld denken aan een eenzijdig opgesteld lijstje. Het is echter lang niet zeker dat je werkgever (of de rechtbank aan wie de zaak wordt voorgelegd) dit ook voldoende zal vinden. Je kan misschien bijkomend het bewijs bijbrengen (bijvoorbeeld met loonfiches) dat je vroeger wel overuren uitbetaald kreeg of je kan bijvoorbeeld vragen aan collega's om een getuigenverklaring af te leggen.

Jan Roodhooft, advocaat

Deel met anderen