Verlies je als handelsvertegenwoordiger je commissie als de klant niet betaalt?

04/12/2019

Als handelsvertegenwoordiger bestaat je loon veelal uit een commissieloon op de bestellingen die je de klanten kan laten doen. Maar wat als een klant een levering uiteindelijk vervolgens niet betaalt? Kan je dan toch vragen dat je werkgever je daar een commissie op betaalt?

Als werknemer ben je er in principe niet voor verantwoordelijk dat een klant van je werkgever uiteindelijk zijn bestelling niet betaalt. Voor handelsvertegenwoordigers kan er echter een uitzondering op die regel bestaan. In hun arbeidsovereenkomst kan nu eenmaal een zogenaamd 'delcrederebeding' worden ingelast.

Wat is het?

Een delcrederebeding is een clausule volgens dewelke je als handelsvertegenwoordiger aansprakelijk gesteld wordt voor het onvermogen van de klant. Dat betekent dan ook dat je het in je loon 'zal voelen' als de klant de bestelling die jij aanbracht uiteindelijk niet betaalt. Zo'n beding moet trouwens schriftelijk worden overeengekomen. Het volstaat niet dat dit alleen maar mondeling wordt afgesproken tussen jou en je werkgever.

Er zijn grenzen

Zelfs als er zo'n delcrederebeding in je arbeidsovereenkomst staat, kan je werkgever je niet onbeperkt aansprakelijk stellen voor het onvermogen van de klant. Het bedrag waarvoor je opdraait is namelijk sowieso beperkt tot het commissieloon voor de verkoop die door de klant niet wordt betaald.

Een uitzondering op die regel bestaat als er sprake zou zijn geweest van een zware fout of bedrog in jouwen hoofde. In dat geval riskeer je namelijk toch een grotere aansprakelijkheid op te lopen. In de praktijk zal dit echter maar zeer zelden voorkomen.

En als dergelijke clausule er niet is?

Als er geen delcrederebeding met jou werd afgesproken hoef je je geen zorgen te maken. In dat geval draai je totaal niet op voor het eventuele niet-betalen door je klant en zal je sowieso toch je commissieloon krijgen op de bestelling die door de klant niet wordt betaald.

Jan Roodhooft, advocaat

Deel met anderen