Drie manieren om thuis te blijven van het werk bij stormschade

19/02/2020

Na de stormen Ciara en Dennis komt Ellen er al aan. Maar wat als er door een van deze stormen schade is aan je wagen of je woning. Mag je dan thuisblijven van het werk om de schade op te ruimen of om een aannemer of de brandweer toe te laten om de schade te verhelpen?

In twee weekends tijd deden reeds twee stormen ons land aan met her en der heel wat schade tot gevolg. Als er zich bij jou schade voordoet, blijf je misschien wel liever thuis van het werk om de problemen op te lossen. Op deze drie manieren kan je daarvoor zorgen.

Verlof om dwingende reden

Je kan vooreerst verlof om een dwingende reden nemen. Je mag namelijk afwezig blijven op het werk als er sprake is van een niet te voorziene, los van het werk staande gebeurtenis die de dringende en noodzakelijke tussenkomst van jou als werknemer vereist en die tussenkomst door je aanwezigheid op het werk onmogelijk zou zijn. Je moet je werkgever dan wel dadelijk verwittigen van je afwezigheid. Bovendien mag je afwezigheid maximaal zolang duren als nodig is om het probleem waarmee je geconfronteerd wordt op te lossen. Je mag overigens maximaal tien dagen per jaar om een dwingende reden afwezig zijn van het werk.

Als je verlof om een dwingende reden neemt, word je voor de uren dat je afwezig bent in principe niet betaald. In het bedrijf waar je werkt, kunnen er wel andere afspraken bestaan.

Vakantie

Een alternatief bestaat erin dat je aan je werkgever vraagt om één of meerdere dagen vakantie te mogen nemen. Weet dat je werkgever het daar niet eens mee moet zijn. Je kan dergelijke vakantie dan ook maar nemen als je werkgever je dat toelaat. Gaat je werkgever akkoord dat je vakantie neemt, dan word je voor de uren of dagen afwezigheid wel betaald. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld als je als werknemer een inhaalrustdag wil inzetten.

Verlof zonder wedde

Wil je geen vakantiedagen opofferen (omdat je bijvoorbeeld tijdens de zomervakantie enkele weken op reis wil gaan) en voldoe je niet aan de voorwaarden om verlof om dwingende reden te nemen, dan kan je aan je werkgever nog altijd vragen of je verlof zonder wedde mag nemen. Staat je werkgever je dat toe, dan krijg je uiteraard geen betaling voor de uren of dagen dat je afwezig bent.

Jan Roodhooft, advocaat

Deel met anderen