Mag je afwezig zijn op het werk om deel te nemen aan een klimaatmars?

24/09/2019

Vorige week vrijdag had er opnieuw een klimaatmars plaats in Brussel. Maandelijks zullen er voortaan zo'n marsen zijn. Maar kan je daar als werknemer aan deelnemen en afwezig zijn op het werk? En hoe zit het met je loon voor deze dagen afwezigheid?

In principe staat de klimaatproblematiek los van de rechten en plichten die je als werknemer hebt. Toch hebben bepaalde vakbonden een stakingsaanzegging ingediend voor de mars van vrijdag laatstleden. Maar wat betekent dat precies?

Afwezig zijn?

Als een vakbond een stakingsaanzegging indient voor een klimaatmars, mag je als werknemer afwezig zijn op het werk om daaraan deel te nemen en dit ongeacht of je gesyndiceerd bent of niet. Blijf je dan afwezig op het werk om aan de mars deel te nemen, ben je niet onwettig afwezig. Zorg er wel voor dat je je werkgever verwittigt. Deel hem mee dat je aan de mars zal deelnemen en dat je dus niet op het werk aanwezig zal zijn.

Is er geen stakingsaanzegging ingediend, dan ligt het anders. In dat geval kan je niet zomaar afwezig blijven op het werk om aan de mars deel te nemen. Doe je dat toch, dan ben je onwettig afwezig. Je zou natuurlijk wel aan je werkgever kunnen vragen of je een (halve) dag vakantie kan opnemen om naar de mars te gaan. Heb je nog recht op inhaalrust, dan kan je die eventueel ook opnemen. Zijn je vakantiedagen op of wil je die niet opnemen dan kan je ook vragen of je verlof zonder wedde mag nemen.

Wat met je loon?

Als er een stakingsaanzegging is en je bent afwezig op het werk om naar de mars te gaan, dan kan je niet vragen van je werkgever dat die je je loon betaalt voor de betreffende dag. Je voert op de dag in kwestie nu eenmaal je werk niet uit. Neem je een dag vakantie op, dan word je wel betaald. Je krijgt nu eenmaal vakantiegeld voor de dag in kwestie.

Een vergoeding van de vakbond?

Ben je gesyndiceerd en heeft je vakbond de staking erkend, dan kan je als je deelneemt aan de klimaatmars en afwezig bent op het werk wel een vergoeding vragen van de vakbond.

Jan Roodhooft, advocaat/foto belga

Deel met anderen