Solliciteer nu

Deskundige milieu PFAS-cel

Nieuw
bij Gemeente Zwijndrecht - Zwijndrecht - Voltijds

Hoe ziet je dag eruit?

We zoeken een enthousiast team dat bestaat uit 4 personen: een ruimtelijk planner, een projectcoördinator, een milieudeskundige en een deskundige administratie. Solliciteren voor de functie van deskundige administratie kan tot en met zondag 19 november 2023.

Wat doe je in onze PFAS-cel?

 • Je volgt de milieuaspecten in ruime zin van het PFAS-dossier van nabij op. Dat kan gaan over o.a. het behandelen van bodemdossiers, het opvolgen van verschillende overlegorganen, het informeren van de verschillende betrokken actoren (burgers, andere overheden, het eigen bestuur,...).
 • Je geeft input vanuit het thema milieu en duurzaamheid in de projecten die door de PFAS-cel worden gedefinieerd en uitgevoerd.
 • Je bereidt (omgevings-)dossiers voor.
 • Je ondersteunt andere projecten binnen de gemeente op vlak van milieu en duurzaamheid.
 • Daarnaast draag je binnen de dienst Leefomgeving bij aan de uitoefening van de basistaken van een gemeentelijke milieudienst, o.a. het opvolgen van milieuklachten, het uitwerken en uitvoeren van een structureel handhavingsbeleid,...

Taken van de cel "Herwaardering PFAS-hotspot Zwijndrecht" (PFAS-cel)

De PFAS-cel werkt op het snijpunt van ruimtelijke ordening, milieuverontreiniging en duurzame ontwikkeling. Zij staat in voor:

 • Opmaak van het masterplan "Herwaardering PFAS-hotspot Zwijndrecht", in lijn met de lokale ontwikkelingsstrategieën (beleidsplan Ruimte, klimaatplannen,...).
 • Definiëren en ontwerpend onderzoeken van projectonderdelen op basis van gebiedsgebonden kansen en noden, bestaande gemeentelijke beleidsplannen, inspraak van de bevolking en input van partnerorganisaties.
 • Overleg met externe studiebureaus, partnerorganisaties, overheden en inwoners; voorstellen van projecten en organiseren van bewonersvergaderingen.
 • Opmaak van uitvoerbare plannen voor de verschillende projectonderdelen.
 • Opmaak van bestekken en aanbestedingen en voorbereiding van grondverwerving. Opvolging van de uitvoering van de projectonderdelen tot bij de oplevering.

Daarnaast:

 • Opvolging van de activiteiten van het Beheerscomité PFAS.
 • Ondersteuning van de gemeentelijke diensten bij projecten met een ruimtelijke dimensie en/of een verontreinigingsproblematiek, telkens binnen de eigen expertise. Dat kan gaan om natuur- en landinrichtingsplannen, beeldkwaliteitsplannen, ruimtelijke uitvoeringsplannen, stedenbouwkundige vraagstukken, klimaat- en milieuvraagstukken,...
 • Mee uitwerken en coördineren van een sensibiliserend en ondersteunend beleid op vlak van klimaatadaptatie, duurzaamheid, ecologie, ontharding en vergroening binnen een bodemsaneringsprojectzone.

Wie zoeken we?

 • Je hebt minstens een bachelorsdiploma, ofwel een diploma van het hoger onderwijs van één cyclus of daarmee gelijkgesteld onderwijs. Je hebt het diploma behaald in de richting milieuzorg, milieumanagement of milieukunde. OF je hebt het bachelorsdiploma behaald in een wetenschappelijke richting, maar in dat geval kan je minstens twee jaar relevante beroepservaring inzake milieu voorleggen (milieucoördinator,...)..
 • Je hebt het bekwaamheidsbewijs (zoals vermeld in art. 13 van het Milieuhandhavingsbesluit, of zoals vermeld in art. 58 van Vlarem I) om op te treden als gemeentelijk toezichter of je bekomt het bekwaamheidsbewijs (zoals vermeld in art. 13 van het Milieuhandhavingsbesluit) binnen een termijn van zes jaar na aanwerving. Je beschikt over een rijbewijs B voor een wagen met handgeschakelde versnellingsbak.
 • Je bent bereid tot het presteren van avond- en weekendwerk.

Functiespecifieke competenties :

 • Nauwgezetheid.
 • Zelfstandig werken.
 • Samenwerken
 • Plannen en organiseren.
 • Communiceren (mondeling, non-verbaal, schriftelijk)

Technische competenties

Startcompetenties:

 • Noties hebben van het decreet lokaal bestuur.
 • Basiskennis van een gemeentelijke organisatie.
 • Basiszicht op het feitelijke gemeentelijke, Vlaamse, provinciale en/of federale landschap met betrekking tot het kennisdomein.
 • Kennis van het gebruik van softwarepakketten zoals Word, Excel, Outlook, ...
 • Kennis van de Vlarem- en omgevingswetgeving, bodemwetgeving.

Groeicompetenties:

 • Grondige kennis van de werking van de gemeentelijke organisatie in Zwijndrecht.
 • Grondige kennis van het feitelijke gemeentelijke, Vlaamse en/of federale landschap met betrekking tot het beleidsdomein.
 • Grondige kennis van de Vlarem-, milieu- en omgevingswetgeving in ruime zin.
 • De specifieke softwarepakketten van de dienst kunnen gebruiken.

Wat krijg je van ons?

 • Een veelzijdige en unieke uitdaging binnen een dynamische en aantrekkelijke werkomgeving met fijne collega's.
 • Voltijdse contractuele betrekking van onbepaalde duur.
 • Opbouw van een unieke expertise in het Vlaamse landschap.
 • Een goede balans tussen hard werken en tijd voor je privéleven, zeer flexibele werktijdregeling en mogelijkheid tot thuiswerken.
 • Een marktconform loon (weddeschaal B1-B3) aangevuld met extralegale voordelen (hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques aan 8 euro, telewerk- en fietsvergoeding,...).

Wat verwachten we van jou?

 • Bachelor
 • Geen ervaring nodig

Deel deze job met anderen
Niet meer bewarenNiet meer bewaren Bewaar deze vacatureBewaar deze vacature
Deel deze job met anderen

Samenvatting vacature

Functie
Deskundige milieu PFAS-cel
Sector
Overheid & Non-profit
Regio
Zwijndrecht
Type contract
Onbepaalde duur
Werkregime
Voltijds
Diploma
Bachelor
Meer jobs bij Gemeente Zwijndrecht

Gelijkaardige jobs