Expert openbare werken

Nieuw
bij Gemeentebestuur Ledegem - Ledegem - Voltijds

Hoe ziet je dag eruit?

A1a-A3a / B4-B5 - Voltijds contract onbepaalde duur

We zoeken een expert openbare werken ter ondersteuning van de dienst werken, mobiliteit en facility:

 • Je staat in voor het uitvoeren en coördineren van het gemeentelijke beleid rond openbare werken, rioolbeheer, mobiliteit en verkeer. Je vertaalt beleidsdoelstellingen naar concrete acties. Je maakt planning en bestekken op, ziet offertes na, volgt de werf op en woont actief werf- en coördinatievergaderingen bij.
 • Je pakt specifieke projecten op een gestructureerde wijze aan.
 • Je verzorgt de externe en interne communicatie van het team m.b.t. openbare werken, rioolbeheer, mobiliteit en verkeer. Je verschaft informatie en organiseert de nodige overlegmomenten m.b.t. jouw expertise.
 • Je werkt beleidsvoorstellen m.b.t. openbare werken, rioolbeheer, mobiliteit en verkeer uit.
 • In het team werken, mobiliteit en facility werk je rechtstreeks onder de clusterverantwoordelijke wonen en werken. In dit team werk je heel nauw samen met de expert facility en een administratief deskundige.
 • Binnen het schepencollege zijn de burgemeester en de schepen bevoegd voor verkeer en mobiliteit je belangrijkste aanspreekpunten.

Wie zoeken we?

Als medewerker van ons lokaal bestuur wil je graag de (interne) klant centraal zetten. Onze waarden komen sterk overeen met wat jij belangrijk vindt.

 • Als medewerker van ons lokaal bestuur wil je graag de (interne) klant centraal zetten. Onze waarden komen sterk overeen met wat jij belangrijk vindt.
 • Je bent in het bezit van een masterdiploma en interesse in de beleidsdomeinen. Ervaring in openbare werken is een meerwaarde.
 • Personen met een bachelordiploma en 4 jaar relevante ervaring kunnen ook deelnemen.
 • Je hebt een vlotte kennis van MS Office O365 en ervaart digitalisering als een noodzakelijke investering in de toekomst.
 • Je voelt je verbonden met de belangen van de organisatie en straalt eigenaarschap uit.
 • Je stelt hoge eisen aan de kwaliteit van je eigen werk.
 • Je start vanuit een positieve ingesteldheid, maar durft ook bestaande zaken in vraag te stellen en doet proactief nieuwe voorstellen.
 • Je bent een sterke projectleider en vooral een 'doener'.
 • Je bent een kei in plannen en organiseren: je houdt rekening met deadlines, kijkt vooruit op lange termijn en kan de juiste prioriteiten leggen.
 • Je bouwt een netwerk uit van contacten die ertoe bijdragen je doelstellingen te realiseren en werkt regelmatig met collega's samen voor specifieke problemen.

Wat krijg je van ons?

 • Je komt terecht in een kleinschalige organisatie, waar vertrouwen en een open en eerlijke communicatie belangrijk zijn. We willen medewerkers de ruimte geven om te groeien en te blijven leren.
 • Wij bieden een voltijds contract van onbepaalde duur.
 • Je geniet van de voordelen van een tewerkstelling in de openbare sector:
 • Naargelang jouw diploma: verloning volgens het barema A1a-A3a (min. € 3.170,07 - max. € 5.578,45) of B4-B5 (min. € 2.894,41 - € 4.715,21).
 • Relevante ervaring wordt in aanmerking genomen voor zowel de geldelijke als de schaalanciënniteit.
 • Maaltijdcheques met een waarde van € 6,30 per gewerkte dag.
 • Een fietsvergoeding voor woon-werkverkeer.
 • Een hospitalisatieverzekering.
 • Een 2de pensioenpijler (= pensioensparen) van 3 % van het brutojaarloon.
 • Een flexibel uurrooster, voor een optimale balans werk-privé.
 • Mogelijkheid tot telewerken.
 • Een uitgebreid verlofstelsel (30 tot 35 dagen volgens leeftijd).
 • Diverse voordelen via de Gemeenschappelijke Sociale Dienst Vlaanderen.
 • Een aangename, moderne werkomgeving waarin iedereen gelijk behandeld wordt

Wat verwachten we van jou?

 • Master
 • Geen ervaring nodig

Deel deze job met anderen
Niet meer bewarenNiet meer bewaren Bewaar deze vacatureBewaar deze vacature
Deel deze job met anderen

Samenvatting vacature

Functie
Expert openbare werken
Sector
Overheid & Non-profit
Regio
Ledegem
Type contract
Onbepaalde duur
Werkregime
Voltijds
Diploma
Master

Gemeentebestuur Ledegem

In Ledegem zijn we sinds jaar en dag overtuigd van de kracht die schuilt in samenwerken. Zo stellen we al meerdere jaren alles in het werk om de mensen en middelen in onze geïntegreerde gemeente- en OCMW-organisatie, ons lokaal bestuur Ledegem, optimaal en efficiënt in te zetten. We hebben een gemeenschappelijk doel: een kwaliteitsvolle, efficiënte, toegankelijke en nabije dienstverlening aanbieden. De waarden, missie en visie vormen de basis van onze samenwerking en beschrijven de toekomst die we met onze medewerkers, burgers en partners willen bereiken.  De klant is de basis van onze organisatie: met een warme, kwaliteitsvolle en duurzame dienstverlening op maat willen we aan ieders persoonlijk welzijn bijdragen. Hiervoor bundelen we maximaal onze krachten als lokaal bestuur. We streven naar een warme dienstverlening op maat van onze inwoners, onze verenigingen, onze ondernemers … Door onze diensten op een efficiënte en kwaliteitsvolle manier te verlenen, beogen we op een persoonlijke en duurzame wijze bij te dragen aan hun welzijn. Maar als lokaal bestuur kunnen we dit niet altijd alleen. Integendeel: we bundelen onze krachten en verbinden waar mogelijk, zowel intern als met externe partners. Enkel door hier samen voor te gaan kunnen we onze doelstellingen nog beter bereiken.  Het is belangrijk dat de klant op een toegankelijke manier van onze dienstverlening gebruik kan maken. Daarom zetten we in op een multikanale dienstverlening. Dit betekent dat we streven naar een gedifferentieerde aanpak waarbij we steeds op zoek gaan naar de meest geschikte, efficiënte en vlotte manier om onze klant te helpen, afhankelijk van zijn vraag en voorkeur. We organiseren dit op een kwaliteitsvolle en aangename manier en samen met hem zoeken we naar het gepaste antwoord op zijn vraag, binnen het wettelijk kader en rekening houdende met het algemeen belang. Dienstverlening organiseren we laagdrempelig, eenvoudig, en zo dicht mogelijk bij de klant (zowel fysiek als digitaal!).  Een gestroomlijnde organisatie met de juiste M/V/X op de juiste plaats is belangrijk in dit verhaal. We geloven in ieders competenties en kwaliteiten en benutten deze maximaal. Een vlakke maar heldere structuur, een goede samenwerking tussen het ambtelijk en politiek niveau en een constructieve sfeer van vertrouwen waar er open kan worden gecommuniceerd zijn cruciaal en zorgen ervoor dat we flexibel en wendbaar kunnen optreden. Ledegem … het lokaal bestuur, uw thuis!   

Meer over dit bedrijf
Meer jobs bij Gemeentebestuur Ledegem

Gelijkaardige jobs