Solliciteer nu

Projectcoördinator PFAS-cel

Nieuw
bij Gemeente Zwijndrecht - Zwijndrecht - Voltijds

Hoe ziet je dag eruit?

We zoeken een enthousiast team dat bestaat uit 4 personen: een ruimtelijk planner, een projectcoördinator, een milieudeskundige en een deskundige administratie.

Wat doe je in onze PFAS-cel?

 • Je gaat in overleg met burgers, partners en andere gemeentelijke diensten op zoek naar opportuniteiten in Zwijndrecht.
 • Je maakt plannen en vergunningen op, bereid grondaankopen voor en je zorgt voor de aanbesteding van de werken.
 • Je zorgt dat de projecten correct uitgevoerd worden.
 • Daarnaast ondersteun je andere projecten binnen de gemeente over ruimte en verontreiniging.

Taken van de cel "Herwaardering PFAS-hotspot Zwijndrecht" (PFAS-cel)

De PFAS-cel werkt op het snijpunt van ruimtelijke ordening, milieuverontreiniging en duurzame ontwikkeling. Zij staat in voor:

 • Opmaak van het masterplan "Herwaardering PFAS-hotspot Zwijndrecht", in lijn met de lokale ontwikkelingsstrategieën (beleidsplan Ruimte, klimaatplannen,...).
 • Definiëren en ontwerpend onderzoeken van projectonderdelen op basis van gebiedsgebonden kansen en noden, bestaande gemeentelijke beleidsplannen, inspraak van de bevolking en input van partnerorganisaties.
 • Overleg met externe studiebureaus, partnerorganisaties, overheden en inwoners; voorstellen van projecten en organiseren van bewonersvergaderingen.
 • Opmaak van uitvoerbare plannen voor de verschillende projectonderdelen.
 • Opmaak van bestekken en aanbestedingen en voorbereiding van grondverwerving.
 • Opvolging van de uitvoering van de projectonderdelen tot bij de oplevering.

Daarnaast:

 • Opvolging van de activiteiten van het Beheerscomité PFAS.
 • Ondersteuning van de gemeentelijke diensten bij projecten met een ruimtelijke dimensie en/of een verontreinigingsproblematiek, telkens binnen de eigen expertise. Dat kan gaan om natuur- en landinrichtingsplannen, beeldkwaliteitsplannen, ruimtelijke uitvoeringsplannen, stedenbouwkundige vraagstukken, klimaat- en milieuvraagstukken,...
 • Mee uitwerken en coördineren van een sensibiliserend en ondersteunend beleid op vlak van klimaatadaptatie, duurzaamheid, ecologie, ontharding en vergroening binnen een bodemsaneringsprojectzone.

Wie zoeken we?

 • Je hebt een masterdiploma. OF je hebt een bachelordiploma en hebt minimaal 4 jaar relevante ervaring in de bouwsector, je legt dan naast de reguliere selectie ook een capaciteitstest af.
 • Je hebt minimaal 2 jaar ervaring als projectcoördinator in de sector bouw/infrastructuur (wegen, riolering, woningbouw).

Organisatiewaarden:

 • Klantgerichtheid.
 • Professioneel.
 • Openheid.
 • Dynamisch.
 • Sociaal.

Functiespecifieke competenties :

 • Plannen en organiseren.
 • Samenwerken.
 • Adviseren.
 • Visie ontwikkelen.
 • Communiceren.
 • Resultaatgericht en probleemoplossend werken

Vaktechnische competenties

Startcompetenties:

 • Ruime kennis bouwkunde (wegen, riolering en woningbouw)
 • Basiskennis van het gemeentedecreet / decreet lokaal bestuur.
 • Basiskennis van de werking van een lokaal bestuur.
 • Basiszicht op het feitelijke gemeentelijke, Vlaamse en/of federale landschap met betrekking tot het beleidsdomein.
 • De wet- en regelgevingen die van toepassing zijn op de eigen dienst kunnen interpreteren.
 • Noties van de wetgeving rond overheidsopdrachten.
 • Vlot kunnen omgaan met verschillende digitale middelen en softwarepakketten.

Groeicompetenties:

 • Grondige kennis bouwkunde (wegen, riolering en woningbouw)
 • Grondige kennis van de werking van een lokaal bestuur.
 • Grondige kennis van de werking van de bestuurlijke organisaties in Zwijndrecht (rollen en procedures)
 • Grondige kennis van het gemeentelijk bestuursakkoord.
 • Noties van de wetgeving rond openbaarheid van bestuur.
 • Grondige kennis van het feitelijke gemeentelijke, Vlaamse en/of federale landschap met betrekking tot het bevoegdheidsdomein.
 • De specifieke softwarepakketten van de dienst optimaal kunnen gebruiken.

 

Wat krijg je van ons?

 • Een veelzijdige en unieke uitdaging binnen een dynamische en aantrekkelijke werkomgeving met fijne collega's.
 • Voltijdse contractuele betrekking van onbepaalde duur.
 • Opbouw van een unieke expertise in het Vlaamse landschap.
 • Een goede balans tussen hard werken en tijd voor je privéleven, zeer flexibele werktijdregeling en mogelijkheid tot thuiswerken.
 • Een marktconform loon (weddeschaal A4a-A4b) aangevuld met extralegale voordelen (hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques aan 8 euro, telewerk- en fietsvergoeding,...).

Wat verwachten we van jou?

 • Bachelor
 • Minstens 2 jaar ervaring

Deel deze job met anderen
Niet meer bewarenNiet meer bewaren Bewaar deze vacatureBewaar deze vacature
Deel deze job met anderen

Samenvatting vacature

Functie
Projectcoördinator PFAS-cel
Sector
Overheid & Non-profit
Regio
Zwijndrecht
Type contract
Onbepaalde duur
Werkregime
Voltijds
Diploma
Bachelor
Meer jobs bij Gemeente Zwijndrecht

Gelijkaardige jobs