AGION - Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs

AGION, het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs, staat in voor het realiseren en ontwikkelen van functionele en duurzame schoolgebouwen in Vlaanderen. Dit wordt in eerste instantie verwezenlijkt door het subsidiëren van bouwprojecten. Daarnaast speelt het agentschap een coördinerende rol in de financiering van bouwprojecten door middel van publiek-private samenwerking.

Investeren in schoolgebouwen is echter meer dan investeren in stenen. Schoolgebouwen worden immers verondersteld het pedagogisch project van een school ruimtelijk te omkaderen en te ondersteunen.  Ze spelen doorheen hun ontwerp en organisatie even goed in op de trends en evoluties die zich binnen het onderwijs en de samenleving voordoen.

Via kennis en expertiseopbouw rond kwaliteitsvolle kostenefficiënte scholenbouw, adviesverlening, en monitoring werkt AGION mee aan de realisatie van duurzame en functionele scholenbouw.

AGION - Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs

Alle vacatures bij AGION - Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs jobs gevonden

Momenteel staan er geen vacatures op regiotalent.be voor bedrijf AGION - Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs. Hou deze site echter goed in de gaten of solliciteer even spontaan.