ARhus

ARhus in Roeselare is een bruisende ontmoetingsplek waar kennis, mensen en ideeën samenkomen. Een ‘hus’ van de stad waar iedereen welkom is! ARhus zet in op geletterdheid in de breedste betekenis van het woord. Zowel op sociaal, economisch, digitaal en cultureel vlak alsook op vlak van gezondheid wil ARhus mensen geletterd maken én houden.
 
Kenniscentrum ARhus is een extern verzelfstandigd agentschap en telt op dit ogenblik een zestigtal medewerkers (48 VTE). ARhus is ontstaan uit de integratie van de toenmalige stadbibliotheken en zet volop in op levenslang en levensbreed leren. 

ARhus
ARhus ARhus ARhus ARhus

Alle vacatures bij ARhus jobs gevonden

Momenteel staan er geen vacatures op regiotalent.be voor bedrijf ARhus. Hou deze site echter goed in de gaten of solliciteer even spontaan.