OCMW Pittem

Het OCMW Pittem is beheerder van het woon- en zorgcentrum Sint-Remigus, een bejaardenvoorziening met 54 bedden, waarvan drie bedden kortverblijf,  in drie afdelingen, waarvan 18 bedden in een gesloten afdeling voor demente bewoners.

Het woon- en zorgcentrum geeft een RVT-erkenning voor 33 bedden. Het woon- en zorgcentrum Sint-Remigius situeert zich in een gebouw aan de Koolskampstraat 48 in Pittem, waar de bewoners kunnen genieten van alle comfort eigen aan onze hedendaagse tijd.

Daarnaast is er ook de Residentie Breemeers, een groep van negen assistentiewoningen.

Momenteel zijn in het woon- en zorgcentrum een vijftigtal personeelsleden tewerkgesteld. Twee hoofdverpleegkundigen staan aan het hoofd van het zorgteam.

De kleinschaligheid van ons woon- en zorgcentrum is een troef voor het sociaal contact binnen de instelling.

We hopen met deze vacature gemotiveerde personen aan te trekken die het team van ons woon- en zorgcentrum kunnen versterken.

OCMW Pittem

Alle vacatures bij OCMW Pittem jobs gevonden

Momenteel staan er geen vacatures op regiotalent.be voor bedrijf OCMW Pittem. Hou deze site echter goed in de gaten of solliciteer even spontaan.