Stadsbestuur Herentals

Herentals is de historische hoofdstad van de Kempen. Met een groene buitenkant en bruisende kern biedt Herentals de voordelen van een stad met regionale uitstraling en tegelijk de gezelligheid van een dorp. Met onze uitmuntende en diverse dienstverlening zijn we de drijvende kracht achter de voortdurende verbetering en groei van de levenskwaliteit in onze stad en van de brede regio.

 

Als historische hoofdstad van de Kempen staat Herentals samen met de landelijke deelgemeenten Morkhoven en Noorderwijk garant voor een bruisend, levendig centrum en omarmt zij tegelijk het groen in de Netevallei en de Kempische Heuvelrug. Het is in Herentals aangenaam om te wonen en te werken, maar ook om naar school te gaan, te sporten, te winkelen of gewoon te vertoeven. Wij koesteren onze natuur, parken, bossen en open landschappen en we dragen zorg voor ons historisch en cultureel erfgoed.

Herentals heeft de voordelen van een stad met een uitmuntend en divers aanbod van dienstverlening gedragen door een sterke administratie en biedt tegelijk de warmte van een dorp waar iedereen elkaar nog kent. Herentals wil de levenskwaliteit van haar inwoners doen toenemen. Haar identiteit, gezonde omgeving en open ruimte beschermen en tegelijk verder groeien. Deze uitdaging gaan we aan op een duurzame manier, met aandacht voor mens, milieu en maatschappij.

Herentals heeft een regionale uitstraling en functie, het is de motor van economische ontwikkeling in de streek. We zijn bovendien een geografisch knooppunt van fietsostrades, weg-, spoor- en waterwegen. Herentals is ook een echte zorgstad. Het lokale en regionale welzijns- en gezondheidsbeleid steunt op krachtige pijlers zoals ons regionale ziekenhuis, de uitgebreide sociale dienstverlening en tewerkstelling, de sterk aanwezige onderwijscluster, de continue aandacht voor ouderenzorg en personen met een handicap. Herentals heeft in deze sectoren een trekkersrol en doet dit met respect voor het recht op maatschappelijke dienstverlening voor iedereen en bijzondere aandacht voor de zwakkeren. In Herentals wordt bovendien de inzet van vrijwilligers naar waarde geschat en op gepaste wijze gestimuleerd en gehonoreerd.

De burger staat centraal in onze dienstverlening, communicatie en besluitvorming. Elke klant moet een correct, volledig, professioneel, vriendelijk en tijdig antwoord krijgen op zijn vraag. We gaan er prat op dat wij telkens net dat beetje meer doen om samen te streven naar een uitmuntende klantgerichte dienstverlening. Wij stellen ons hierbij toekomstgericht op, wat inhoudt dat evalueren en bijsturen cruciale onderdelen zijn van elk proces. Dankzij zinvolle geografische en organisatorische clustering, automatisering en geïntegreerde processen krijgt de burger de beste dienstverlening. Stad Herentals kiest tenslotte voor een open, participatief beleid waarin de burger de kans krijgt om deel te nemen aan de besluitvorming.

Stadsbestuur Herentals

Alle vacatures bij Stadsbestuur Herentals jobs gevonden

Momenteel staan er geen vacatures op regiotalent.be voor bedrijf Stadsbestuur Herentals. Hou deze site echter goed in de gaten of solliciteer even spontaan.