Verko

Verko is een opdrachthoudend intergemeentelijk samenwerkingsverband, overeenkomstig het decreet van 6 juli 2001. De vereniging heeft tot doel: De studie van de afvalproblematiek en het onderzoek van de wijze waarop aan de problematiek een oplossing kan gegeven worden. De inzameling en de verwerking van de afvalstoffen. De werking van Verko begint bij het zoeken naar de meest geschikte oplossingen, gebaseerd op de best beschikbare, betaalbare technologie, voor een milieuverantwoord beheer van de huishoudelijke afvalstoffen. Duurzaamheid, afvalpreventie, producthergebruik, selektieve inzameling, recyclage en milieuverantwoorde eindverwerking zijn de sleutelwoorden van onze aanpak.

Verko
Contact

Contacteer dit bedrijf

Bevrijdingslaan 201
9200 Dendermonde

Alle vacatures bij Verko jobs gevonden

Momenteel staan er geen vacatures op regiotalent.be voor bedrijf Verko. Hou deze site echter goed in de gaten of solliciteer even spontaan.