vzw Fe-bi

FeBi vzw is een overkoepelende organisatie van meerdere Federale & Brusselse Maribel- en Vormingsfondsen binnen de private non-profit sector.

Het werkveld van FeBi bestrijkt de sectoren van het PC 330 (ziekenhuizen, woonzorgcentra, dagverzorgingscentra, serviceflats, thuisverpleging, revalidatiecentra, wijkgezondheidscentra, beschut wonen, diensten van het Rode Kruis & andere diensten binnen de gezondheidszorg), het PC 319 (opvoedings- en huisvestingsinstellingen), het PC 329.03 (socio-culturele sector) en het PC 337 (aanvullende diensten voor de non-profitsector).

FeBi brengt menselijke, financiële en technische middelen samen om tewerkstelling te creëren en vorming van risicogroepen te bevorderen.

We streven enerzijds op korte en lange termijn naar een sector van de non-profit waarin we werken aan een verlaging van de werkdruk door extra te investeren in bijkomende tewerkstelling op de werkvloer (via het systeem van Maribelsubsidie en via de uitvoering van allerlei sociale akkoorden).

Anderzijds ondersteunen we de kwaliteitsverhoging van de zorg- en dienstverlening via diverse vormingsinitiatieven. De essentie van onze organisatie is dus het pompen van zuurstof in de ons toegewezen sectoren.

vzw Fe-bi

Alle vacatures bij vzw Fe-bi jobs gevonden

Momenteel staan er geen vacatures op regiotalent.be voor bedrijf vzw Fe-bi. Hou deze site echter goed in de gaten of solliciteer even spontaan.