Mag je als deeltijder een dag thuis blijven als je kind zijn communie doet?

24/04/2019

Je kind doet binnenkort zijn eerste of plechtige communie. Mag je in dat geval een dag thuisblijven van het werk? Wat zijn je rechten als je deeltijds werkt?

Klein verlet

Als je kind zijn plechtige communie doet, heb je recht op een dag klein verlet op het werk. Hetzelfde geldt als je kind deelneemt aan het feest van de vrijzinnige jeugd. Meer bepaald mag je bij zo'n klein verlet afwezig zijn op de werkvloer terwijl je voor die dag wel je loon krijgt. Doet je kind zijn eerste communie of geeft dat een lentefeest dan geldt dit niet. In dat geval heb je dus geen recht op klein verlet.

Dit recht op klein verlet geldt voor de communie van je eigen kinderen, die van je echtgeno(o)t(e) alsook voor de kinderen van de persoon met wie je wettelijk samenwoont. Het recht op klein verlet geldt ook voor een geadopteerd kind. Heb je een tweeling, dan heb je maar recht op één dag klein verlet. Het is namelijk de gebeurtenis die het recht op klein verlet opent.

Wanneer?

In principe valt de dag klein verlet samen met de dag van de communie. Als die echter plaatsvindt op een zondag, een feestdag of een gewone inactiviteitsdag (wat meestal het geval is), dan mag je een dag klein verlet opnemen op de gewone activiteitsdag die onmiddellijk volgt op de dag van de plechtigheid of er onmiddellijk aan voorafgaat.

Dat betekent dan ook dat als de communie op zondag is (en je normaal niet werkt op zaterdag) je op de vrijdag ervoor of de maandag erna mag thuis blijven.

En als je deeltijds werkt?

Als je niet moet werken op de activiteitsdag die de dag van de plechtigheid onmiddellijk voorafgaat of volgt, dan verlies je je recht op klein verlet. Is de plechtige communie van je kind bv. op een zondag en moet je niet werken op vrijdag en maandag, dan kan je geen aanspraak maken op een dag klein verlet.

Op deze regel bestaan heel wat sectorale afwijkingen. Zo kan de periode waarin je deze dag klein verlet moet opnemen bijvoorbeeld verruimd worden door een sectoraal akkoord.

Jan Roodhooft, advocaat

Deel met anderen