Palliatief verlof opnemen: dit moet je er over weten

30/03/2016

In moeilijke tijden kan je verlof krijgen om voor een naaste of geliefde te zorgen in de laatste dagen van zijn of haar leven. Alle bepalingen even op een rijtje.

Zorg?

Onder zorg vallen medische zorgen, maar ook voor het verstrekken van psychologische, sociale of administratieve hulp aan een terminaal zieke patiënt kan je palliatief verlof aanvragen.

Deze persoon hoeft geen familie te zijn.

Verlof?

Je kan je palliatief verlof gedeeltelijk of volledig opnemen gedurende een periode van één maand. Hiervoor heb je een getuigschrift nodig van de behandelende arts van de patiënt.

Ben je voltijds in dienst, dan heb je de keuze tussen de twee stelsels. Wie deeltijds werkt, kan het werk enkel volledig staken.

? Je kan je activiteiten voor 4/5 of halftijds verder zetten gedurende 1 maand. Je kan deze periode één keer verlengen met één maand mits het voorleggen van een getuigschrift.
? Je kan ook gedurende één maand volledig stoppen met werken. Ook hier kan je eenmaal verlengen met één maand mits je een getuigschrift kan voorleggen.

Bescherming?

Je bent in principe beschermd tegen ontslag tijdens het opnemen van palliatief verlof. Je werkgever kan je niet ontslaan om redenen die samenhangen met het opnemen van verlof voor de zorg van een terminaal ziek persoon.

Bij een collectief ontslag om andere redenen kan je werkgever je wel ontslaan. Je opzegtermijn gaat dan pas in na het einde van je palliatief verlof als je voltijds stopt met werken. Neem je deeltijds palliatief verlof op, dan begint de opzegtermijn al te lopen.

Uitkering?

Je kan een onderbrekingsuitkering aanvragen bij de RVA om het verlies aan inkomsten te compenseren. Op www.rva.be kan je formulieren terugvinden die je moet invullen en opsturen. Je kan de aanvraag ook online doen. Een deel vul je zelf in, een deel laat je door de werkgever invullen. Je stuurt de formulieren aangetekend op naar het RVA-kantoor.
Deze formulieren dienen ten vroegste 6 maanden voor de aanvang van je palliatief verlof en ten laatste 2 maanden na de start van het verlof aan de RVA bezorgd worden.


www.rva.be - www.werk.belgie.be

Eveline Janssens

Deel met anderen