Kan je werkgever de kosten van je opleiding van jou terugvragen?

25/11/2019

Als je een opleiding volgt in het kader van een knelpuntberoep, kan je werkgever de kosten daarvan wel eens van jou terugvragen. Hiervoor moet er een scholingsbeding in je arbeidsovereenkomst staan. Wat houdt dat in en wanneer is het geldig?

Als je werkgever een opleiding voor jou betaalt en je treedt vrij snel uit dienst, kan hij de kosten daarvan in principe niet van je terugvragen. Een uitzondering bestaat als er een zogenaamd scholingsbeding in de arbeidsovereenkomst staat.

Wat is het?

In een scholingsbeding wordt overeengekomen dat je een deel van je opleidingskosten moet terugbetalen als je vertrekt uit het bedrijf van je werkgever voor er een zekere periode verstreken is. Zo'n clausule is lang niet altijd geldig. Er moeten een aantal strikte voorwaarden vervuld zijn. Niettemin zijn deze voorwaarden minder streng (voor je werkgever) bij een opleiding in het kader van een knelpuntberoep dan bij een andere opleiding.

Voorwaarden

Er kan alleen een scholingsbeding in je arbeidsovereenkomst opgenomen worden als je een overeenkomst van onbepaalde duur afsloot. De vorming moet je verder toelaten om nieuwe professionele competenties te verwerven die ook buiten de onderneming nuttig zijn. Bovendien moet de vorming ten minste 80 uur duren of, als dit aantal uren niet bereikt wordt, moeten de kosten minstens het dubbele bedragen van het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen. De geldigheidsduur van het scholingsbeding mag verder alleszins niet meer dan 3 jaar bedragen.

Bovendien zijn er grenzen aan het terug te betalen bedrag. Dat mag niet hoger zijn dan 80% van de opleidingskosten als je vertrekt voor 1/3de van de overeengekomen periode, 50% als je vertrekt tussen 1/3de en uiterlijk 2/3de van de overeengekomen periode en 20% als je vertrekt na 2/3de van de overeengekomen periode. Het bedrag mag bovendien nooit hoger zijn dan 30% van je jaarloon.

En bij een ontslag?

Als je werkgever je ontslaat zonder dringende reden of als jij je arbeidsovereenkomst beëindigt om een dringende reden lastens je werkgever vindt het scholingsbeding geen toepassing. Hetzelfde geldt als je arbeidsovereenkomst wordt beëindigd tijdens de eerste zes maanden daarvan of in het kader van een herstructurering.

Jan Roodhooft, advocaat

Deel met anderen