6 nare opmerkingen op de werkplek (en hoe ermee om te gaan)

18/04/2019

Nare opmerkingen krijgen van collega's of oversten is nooit leuk. Je kan ze echter in het juiste perspectief plaatsen en zelfs counteren.

De opmerking bevat venijnige, subtiele kritiek

Je heb net een netelig probleem opgelost en terwijl je nog wat staat na te praten met collega's komt er nog een andere collega bij staan. Hij of zij voegt er droogweg aan toe dat het probleem op zich eigenlijk niet zo moeilijk was om te ontmijnen, maar dat je dat toch behoorlijk goed hebt gedaan. Oplossing: wijs je collega diplomatisch op het feit dat hij/zij niet kan oordelen over hoe complex het probleem wel was omdat hij/zij het zelf niet heeft opgelost.

De opmerking is een aanval op wie jij bent

Je reageert ontdaan op een nijdige e-mail van een collega. Wanneer je erover praat met je baas geeft die aan dat je eigenlijk te gevoelig bent en daar moet aan werken. Oplossing: wijs je baas op het feit dat dit niets met gevoeligheid heeft te maken en dat jullie zich best aan objectieve feiten houden in de discussie.

De opmerking verwijst naar jouw belevingswereld

Je bent superblij over een realisatie van je team en laat dat zien, maar je baas komt erbij en zegt dat die uitbundigheid typisch iet voor jou is. Oplossing: wijs je baas op het feit dat dit is wie jij bent en dat uitbundigheid naar je team toe een kwaliteit is die de teamleden helpt om blijer, productiever en geëngageerder te functioneren.

De opmerking refereert aan wat wel (en niet) bespreekbaar is

Je bent een probleem aan het bespreken rond de aanpak van jouw bedrijf met betrekking tot een specifieke gebeurtenis en poneert dat dit niet in lijn is met het bedrijfsimago. Voor je je betoog kan afmaken, krijg je de opmerking dat je daar maar beter kan over zwijgen. Oplossing: geef aan dat je je mening wenst kenbaar te maken zodat jouw collega's jouw visie op de dingen beter kunnen begrijpen. Maak ook duidelijk dat je in de toekomst niet zal nalaten jouw visie steeds duidelijk te maken. Bottom line: het is niet omdat je maandelijks een wedde krijgt dat je enkel en alleen de taal van het bedrijf moet spreken. Jij hebt ook een mening.

De opmerking bevat een negatieve kijk op jou

Je weet niet zeker of je een bepaalde e-mail moet uitsturen en overlegt tijdens de wekelijkse teammeeting of je dat wel zou doen. Plots krijg je de opmerking dat je een angsthaas bent en dat de collega die de opmerking maakt de e-mail in kwestie al lang zou verstuurd hebben. Oplossing: maak duidelijk dat dit totaal naast de kwestie is, dat je dit soort opmerkingen absoluut niet apprecieert. Geef aan dat je een teamplayer bent die is begaan met het imago van het team en dus wil overleggen alvorens belangrijke beslissingen te nemen.

De opmerking ondermijnt de visie op jouw capaciteiten

Je wil een vervelend probleem binnen het project waaraan je werkt, tackelen. Een collega komt tijdens een projectmeeting tussen en geeft aan dat dit je nog zuur zal opbreken. Anderen voor jou hebben het immers ook geprobeerd en zijn er niet in zijn geslaagd. Oplossing: geef aan dat jij jij bent en dat je ervan overtuigd bent dat het jou wel zal lukken. Geef ook aan dat jij niet 'die andere collega's' bent en vanuit je eigen visie een oplossing wil uitdokteren.

Pascal Dewulf

Deel met anderen