Hoe je emotionele intelligentie jou succesvoller maakt op de werkplek

24/06/2020

Goed zijn in je vak is één ding, slim zijn op emotioneel vlak een ander. Clever zijn op emotioneel vlak betekent niet dat je geslepen bent maar dat je emotioneel de juiste normen en waarden hanteert en die op de werkplek met een natuurlijke flair gebruikt. Dit is hoe je dat doet.

Emotionele meerwaarde

Emotionele intelligentie, kortweg EQ, wat kan dat voor jou als professional betekenen? Wel, in de eerste plaats dat je op de werkplek (maar ook daarbuiten) op een correcte manier met jouw emoties weet om te gaan en ze te reguleren wanneer nodig. Mensen met een hoog EQ kunnen hun emoties als het ware inzetten als troefkaarten. Praktisch betekent dit dat ze zich op de werkplek vaak altruïstisch opstellen, dat ze een (actief) luisterend oor hebben voor hun collega's, maar ook dat ze voor harmonie kunnen zorgen in stressvolle situaties. Het zijn 'voelers' wanneer het op de juiste, positieve workflow aankomt. Ze weten met andere woorden in elke situatie perfect hoe ze emotioneel een meerwaarde kunnen creëren voor hun collega's en hun bredere werkomgeving.

Train je EQ

Onderzoek heeft uitgewezen dat mensen met een hoog EQ vaker belangrijke posities binnen een bedrijf bekleden. Wanneer je immers perfect weet hoe je met andere mensen moet omgaan om zo het beste in hen boven te halen, bezit je immers een van de kernwaarden die nodig zijn om een leidinggevende functie in te vullen. Misschien krab je je bij het lezen van dit alles wel achter de oren omdat je eigenlijk eerder een rationeel type bent. Geen nood, emotionele intelligentie kan je activeren en trainen.

Emotionele cycli

Alles begint met zelfkennis. Je kan moeilijk inschatten wat andere mensen voelen of welke emotionele cycli ze doorlopen wanneer je niet van jezelf weet hoe jouw emotionele klok tikt. Dat is een van de componenten die je moet uitdiepen om je emotionele intelligentie naar een volgend niveau te brengen. Dit althans wanneer we de Amerikaanse psycholoog, schrijver en wetenschapsjournalist Daniel Goleman mogen geloven. Goleman definieerde een aantal cruciale componenten die je moet exploreren om je EQ aan te scherpen.

Sociale intuïtie

Naast zelfkennis is volgens Goleman ook motivatie en optimisme van heel groot belang voor jouw EQ. Je kan andere mensen immers moeilijke enthousiasmeren wanneer je zelf geestdrift mist. Nog een belangrijke component voor een optimaal EQ is empathie. Laten we zeggen dat het gaat om jouw vermogen om emoties, drijfveren en de realiteit van andere mensen te begrijpen. Anders gezegd kan je je met een hoog EQ makkelijk(er) in de leefwereld van je collega's (familie of vrienden) verplaatsen. Tot slot zijn er nog andere sociale componenten als overtuigingskracht, leiderschap en sociale intuïtie. Dat laatste betekent dat je op de werkplek altijd heel snel weet wat de gewoontes zijn en je je die naadloos eigen maakt. Ook kan je via die sociale intuïtie met het grootste gemak inspelen op netelige situaties om zo bijvoorbeeld objectieven sneller te bereiken.

Pascal Dewulf

Deel met anderen