6 manieren om tijdens een sollicitatiegesprek een klik te maken met je baas

03/10/2022

Of je na een sollicitatiegesprek de job kan binnen hengelen, heeft vaak te maken met het feit of er al dan niet een klik was tussen jou en je toekomstige baas. Vaak wordt die klik echter gevoeld op basis van bewuste of onbewuste vooroordelen en dito stereotypen die niet echt steek houden. Wil je desondanks toch op zoek naar die klik? Dan kunnen deze tips je zeker op weg helpen.

Vierdagenwerkweek

Als werknemer die voltijds werkt kan je ervoor opteren om in de plaats van vijf voortaan vier dagen te werken. Je presteert op die vier dagen dan wel evenveel uren als vroeger op vijf dagen (door meer uren per dag te werken). Wil je kiezen voor zo'n regime dan moet je dat schriftelijk aanvragen bij je werkgever. Je werkgever is niet verplicht om je verzoek in te willigen. Weigert hij dat, dan moet hij deze weigering wel motiveren. Als je een aanvraag doet, loopt die telkens voor zes maanden. De aanvraag is hernieuwbaar.

Als je werkgever akkoord gaat dan moet er een schriftelijke overeenkomst opgesteld worden. Bovendien moet het arbeidsreglement dan worden aangepast.

Wisselend weekregime

Je kan daarnaast ook soms kiezen voor een zogenaamd wisselend weekregime, waarbij je de ene week andere uren presteert dan de andere. Dat kan bijvoorbeeld nuttig zijn voor werknemers die gescheiden zijn en één week op de twee de kinderen bij zich hebben (in het kader van een bilocatieregeling). Je kan er dan bijvoorbeeld voor opteren om in de week dat de kinderen bij jou zijn minder uren te presteren. In de maanden juli, augustus, september en bij onvoorziene gebeurtenissen kan de cyclus zelfs gebracht worden op vier opeenvolgende weken.

Ook hier moet je als je dat wil een schriftelijk verzoek bij je werkgever indienen. Weigert je werkgever dit dan moet hij je aanvraag ook hier schriftelijk motiveren. Aanvaardt je werkgever je vraag dan is ook hier weer een schriftelijk akkoord en een aanpassing van het arbeidsreglement nodig.

Vanaf wanneer?

De nieuwe wet treedt in werking de tiende dag na de publicatie in het Belgisch Staatsblad. Die publicatie gebeurde tot op dit moment nog niet.

Jan Roodhooft, advocaat

Deel met anderen